Site Logo
Store IconUser icon
Favorites
0,00 лв.0 Продукта

Условия за обслужване на клиенти

Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е за търговия на дребно и е администрирана от "Балев Био Маркет"ЕООД (наречена и „balevbiomarket.com”), със седалище в България, гр.Варна, Вл.Варненчик No 260 и адрес за кореспонденция - гр.Варна, Вл.Варненчик No 260, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК - BG201000770, телефон: 080020333.

Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА. За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

"Балев Био Маркет"ЕООД, като създател и собственик на сайта balevbiomarket.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.