Site Logo
Store IconUser icon
Favorites
0,00 лв.0 Продукта

НАЧИНИ НА ПОКУПКА

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на balevbiomarket.com.

Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от balevbiomarket.com като предложение за договор.

Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който balevbiomarket.com осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако balevbiomarket.com потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от balevbiomarket.com се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от balevbiomarket.com до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

balevbiomarket.com в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор.

Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от balevbiomarket.com.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от balevbiomarket.com. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от Балев Био Маркет ЕООД в САЙТА.